การวัดขนาดพื้นที่นอก และ ในวงกบ เพื่อติดตั้งผ้าม่าน 


การวัดพื้นที่นอกวงกบ

1. วัดความกว้างก่อนจึงวัดความสูง เพื่อกันผิดพลาด เวลาสั่งสินค้า เขียนขนาด (กว้าง สูง)

        2. กรณีมีมุ้งลวดต้องเผื่อความสูงขึ้นอีก 10 เซนติเมตร เวลาสาวเก็บจะได้ไม่ติดมุ้งลวด

        3. กรณีมีบานเกล็ด ต้องสั่งเหล็กฉากด้วย เวลาติดตั้งมู่ลี่จะได้ไม่เกยกับมือหมุนบานเกล็ด


การวัดพื้นที่ในวงกบ

1. วัดความกว้างก่อน จึงวัดความสูงเพื่อกันผิดพลาดเวลาสั่งสินค้า เขียนขนาด (กว้าง สูง)

        2. การวัดในวงกบต้องเป็นในช่องกระจกเท่านั้นความกว้างต้องลด 1/2-1 เซนติเมตร

            ความสูงลด 1/2เซนติเมตร

        3. กรณีลูกค้าต้องการมิดชิดก็ลดความกว้าง 1/2 เซนติเมตร


การวัดพื้นที่บานเลื่อนบานสไลต์

          การวัดพื้นที่ลักษณะนี้วัดได้แบบ A และ B

          1. แบบ A แบ่งเป็น 2 ชุด กลางอลูมิเนียมบานเลื่อน

            - ความกว้างซ้าย-ขวาไม่มีอะไรกั้นไม่ต้องลดขนาดลง

            - ถ้าสองข้างซ้าย-ขวา มีเสาหรือฝาผนังห้องกั้นอยู่ ต้องลดขนาดลงอีก 1 เซนติเมตร

              อีกชุดลด 1/2 เซนติเมตร (2ชุด  ลด1.50เซนติเมตร)

        2. แบบ B แบ่งเป็น 3 ชุด ซ้าย 1 ชุด ขวา 1 ชุด และ ตรงกลาง 1 ชุด  แล้วแต่ความพอใจของลูกค้าว่า

            ชอบแบบไหนราคาจะต่างกัน

            - การวัดชุด ซ้าย  วัดจากขอบวงกบซ้ายไปทางขวามือถึงกึ่งกลางอลูมิเนียมตัวตั้ง 

              ชุดขวาก็วัดจากขวามากึ่งกลางแนวตั้ง

            - การวัดชุด กลาง จากกึงกลางตัวตั้งถึงกึ่งกลางตัวตั้งขวา

            - กรณีมีเสาหรือฝาผนังกั้นด้านซ้าย และขวาความกว้างขุดกลางลด 1 เซนติเมตร ชุดซ้าย และ ขวา 

              ลดชุดละ 1.2 เซนติเมตร ถ้าไม่มีอะไรกั้นทั้งสองข้างก็ไม่ต้องลดความกว้าง

              * ความสูงเพิ่ม 4 เซนติเมตร เพราะ จะเจาะอลูมิเนียมไม่ได้ตัวสกรูจะหลุดไปขวางรางบานเลื่อน

เว็บสำเร็จรูป
×